Regulamin

1.  Podczas gry korzystać można jedynie ze sprzętu dostarczonego przez organizatora oraz z kul nabytych na polu gry.
2. W grze mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
3. Nie wolno celować, ani strzelać do osób nie biorących udziału w grze. Nie wolno strzelać do zwierząt ani przedmiotów nie będących celem gry.
4. Nie wolno strzelać do kogoś z bardzo bliskiej odległości (ok. 1 m) w maskę. Minimalna odległości na jaką można oddawać strzały wynosi ok. 3 metry.
5. Zabroniona jest walka wręcz
6. Nie wolno przytykać lufy do głowy, pleców itd. przeciwnika
7. Podczas gry bezwzględnie nie wolno zdejmować maski. Maskę ściągamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
8. Zawsze należy zakładać że marker jest załadowany. Nie wolno zaglądać do lufy, celować do osób lub przedmiotów poza polem gry.
9. Poza miejscem gry i po jej zakończeniu należy zabezpieczyć lufę markera
10. Należy stosować się do instrukcji udzielanych przez sędziego
11. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia oczu podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą rękę trzymającą marker. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki.
12. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.
13. Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne.
14. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
15. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zapozna się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisze oświadczenie.
16. Tylko osoba która podpisała oświadczenie i uiściła opłatę bierze udział w grze